Στην AIXMH Solar Store Ltd αξιολογούμε τις ανάγκες σας και σας προσφέρουμε μια ανταγωνιστική προσφορά.

Επιλέγουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα για να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή απόδοση και διάρκεια ζωής του ΦΒ σας συστήματος.

Τοποθετούμε πλαίσια προηγμένης τεχνολογίας με διπλής όψης γυαλί. Τα δύο κυριότερα τους πλεονεκτήματα είναι:

  • Καλύτερη απόδοση χάρη στην απορρόφηση ηλιακής ενέργειας και από τις δύο όψεις του πάνελ. Χάρη σε αυτή την τεχνολογία, τα πλαίσια χρησιμοποιούν τόσο το άμεσο ηλιακό φως, όσο και το έμμεσο φως που αντανακλάται από το έδαφος ή τις γύρω επιφάνειες. Έτσι παράγουν ηλεκτρισμό ακόμα και όταν ο ήλιος δεν είναι ακριβώς πάνω από το ΦΒ σύστημα, ιδιαίτερα όταν είναι τοποθετημένα πάνω σε λευκές επιφάνειες, πεζοδρόμια κτλ.
  • Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε σχέση με τα φωτοβολταϊκά πλαίσια μίας όψης. Τα πλαίσια διπλής όψης κατασκευάζονται από ανθεκτικό γυαλί το οποίο παρέχει καλύτερη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και κρούσεις σε σχέση με τα παραδοσιακά πλαίσια με σύνθετο φιλμ, προσδίδοντας έτσι μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.