ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τα διάφορα μικροσωματίδια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, η σκόνη, καθώς και τα περιττώματα πουλιών, μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση του ΦΒ σας συστήματος, με αποτέλεσμα να επιμηκύνεται ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης σας, λόγω μείωσης στην παραγωγή ενέργειας.

Για την εξασφάλιση της μέγιστης απόδοσης του ΦΒ σας συστήματος συστήνεται η συντήρηση του, η οποία περιλαμβάνει:

  • Καθαρισμό των φωτοβολταϊκών πλαισίων
  • Έλεγχο εγκατάστασης (ΦΒ πλαίσια, βάσεις στήριξης, πίνακες, inverter,
    καλωδιώσεις, γειώσεις, μονώσεις, αντικεραυνικά).