Χρεώσεις μεταφορικών

Το κόστος μεταφορικών υπολογίζεται με βάση το βάρος των αντικειμένων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΙΛΑ

KGΥπηρεσία Σημείο σε Σημείο Courier

 • 0 to 2  –  € 2,10
 • 2 to 5  –  € 3,50
 • 5 to 10  –  € 6,30
 • 10 to 15  –  € 9,10
 • 15 to 20  –  € 11,90
 • 20 to 25  –  € 14,00

KGΥπηρεσία Σημείο σε Πόρτα

 • 0 to 2  – € 6,00
 • 2 to 5  – € 7,00
 • 5 to 10  – € 10,00
 • 10 to 15  – € 13,00
 • 15 to 20  – € 15,00
 • 20 to 25  – € 17,00